2016-05-24

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Celem naszym jest tworzenie przyjaznego, środowiskowego przedszkola, w którym uwzględnia się indywidualne potrzeby każdego z nas.

Nasz cel osiągany jest małymi kroczkami w poczuciu bezpieczeństwa, zadowolenia dzieci, rodziców i satysfakcji całego zespołu.

Wartości, którymi się kierujemy to: szacunek dla drugiego człowieka, tolerancja i uznawanie niepowtarzalności każdego z nas.

W naszej pracy wyróżniamy się otwartością na nowe doświadczenia, chęcią doskonalenia oraz odpowiedzialnością za innych.

CO? (jest dla nas najważniejsze)

 • Zdrowie,
 • Bezpieczeństwo,
 • Profilaktyka, higiena,
 • Aktywność ruchowa,
 • Kreatywność w działaniu.

JAK? (to osiągamy)

 • Od poznania poprzez zainteresowanie, zamiłowanie, poprzez talent do postawy twórczej,
 • Postrzegam, myślę, czuję
 • Wspieranie samodzielnych działań,
 • Umożliwienie dokonywania wyborów,
 • Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.

DLACZEGO? (uzasadnienie do swoich wyborów)

 • Zapewnienie każdemu sukcesu na miarę indywidualnych możliwości,
 • Danie oparcia i pewności dzieciom, rodzicom i zespołowi.