2016-05-24

Statut prawny

Przedszkole działa na podstawie:

 • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami) i wydanych do niej rozporządzeń wykonawczych.

 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami).

 • Uchwały nr 252/70/92 Rady Dzielnicy Warszawa - Śródmieście z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie powołania jednostek budżetowych - Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Żłobki.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

 • Przedszkole używa podłużnej, kauczukowej , urzędowej pieczątki w pełnym brzmieniu:
  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w Poczesnej
  Kolonia Poczesna, ul. Szkolna 4
  tel. 34 32 74 190
  42-262 Poczesna
  NIP 573-24-79-401
  REGON 151961886

 • Przedszkole posługuje się pieczątką okrągłą z logo przedszkola w otoku PRZEDSZKOLE W POCZESNEJ

 • Przedszkole posiada znak w postaci koła. Na tle słoneczka buzia chłopca i dziewczynki. Na dole napis: „PRZEDSZKOLE W POCZESNEJ”

 • Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Poczesna

 • Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty

Załączniki

  statut_przedszkola.pdf 181,37 KB (pdf) szczegóły pobierz